BUDOWA MEW PAPIERNIA
rz. Czerna Wielka

Pomiędzy rzekami Czerną i Złotą Strugą na zachód od miasta Sagen była położona wieś  Schönthal -  Piękna Dolina. W 1780 roku dzięki królowi Prus Fryderykowi II, powstała tu kolonia składająca się z sześciu domów. Początkowo wieś nazywano Buschhäuser - „Domy w krzakach”. W 1840 roku wieś zamieszkiwało 151 mieszkańców, a w 1939 roku – 430. Wieś posiadała szkołę ewangelicką, leśniczówkę oraz dwie gospody.  Pierwsze wzmianki o fabryce papieru znane są od 1669 r. W czasach świetności w fabryce papieru pracowało nawet 400 osób. Teren Pięknej Doliny popadł w ruinę po II wojnie światowej. Od tamtej pory teren systematycznie niszczał. Dopiero w 2008 r. prywatny inwestor postanowił odbudować na terenie Starej Papierni mała elektrownię wodną.  Projekt MEW Papiernia powstał w 2012 r.   Na terenie dawnej Papierni budowa małej elektrowni wodnej rozpoczęła się na dobre w 2022 r po zakupie terenu przez firmę AQUA-Tech.

Schönthal
-  Papiernia

Papiernia w Pięknej Dolinie produkowała worki i torebki papierowe oraz pergamin - Pergamentersatz.